Cenník fotografií

Rodinka
100 EUR
♥ 30min až 1 hodina fotenia v našom ateliéri alebo v prírode
♥ 10 fotografií elektronicky + vybrané fotografie sú aj tlačené v rozmere 13x18cm
♥ možnosť vlastného výberu zo všetkých nafotených fotografií
♥ úprava a odovzdanie najneskôr do 14 dní
♥ každá ďalšia elektronická fotografia +7€
*(nevybrané a neupravené fotografie neodovzdávame)
Rodinka+
130 EUR
♥ 1-2 hodiny fotenia v našom ateliéri alebo v prírode
♥ 15 fotografií JPG - vybrané fotografie sú aj tlačené v rozmere 13x18cm + USB
♥ možnosť vlastného výberu zo všetkých nafotených fotografií
♥ úprava a odovzdanie najneskôr do 14 dní
♥ každá ďalšia elektronická fotografia +7€
*(nevybrané a neupravené fotografie neodovzdávame)
Premium
200 EUR
♥ 1-2 hodiny fotenia v našom ateliéri alebo v prírode
♥ 30 fotografií JPG - vybrané fotografie sú aj tlačené v rozmere 13x18cm + USB
♥ možnosť vlastného výberu zo všetkých nafotených fotografií
♥ úprava a odovzdanie najneskôr do 14 dní
♥ každá ďalšia elektronická fotografia +7€
*(nevybrané a neupravené fotografie neodovzdávame)