„Fotografie majú veľkú silu vás vrátiť do spomienok a znovu cítiť ten krásny moment plný lásky a emócie“